Hjælp

Bank
Beskeder
By
Chat
Falskner Freddy
Fly
Forside
Gå i byen
Hjælp
Jakke
Jeg har glemt brugernavn eller password
Johnny´s bodega
Kasino
Kirketårn
Køb
København
Kom godt i gang
Liste
Log ind
Log ud
Lommer
Min profil
Odense
Opret ny bruger
Pengeproblemer
Priser
Prisniveauer
Profil
Psycho´s Corner
Sælg
Skrædder
Skydebane
Stilling
Tagwall
Våbenforretning
Beskeder

Her kan du sende beskeder til de andre pushere i spillet.

Indbakke
Indbakken er det sted hvor beskeder til dig vil blive vist.
Når du får nye beskeder vil et blinkende brev og en besked om at du har ulæst post, blive vist i bunden af skærmen mellem dine kontanter og linket til denne hjælp-side.
For at læse beskederne trykker du på det blinkende brev hvorefter du vil blive ført til indbakken.
Ulæste beskeder vil være grønne og have et blinkende brev ud for navnet på afsenderen. For at læse en besked trykker du på afsendernavnet eller emnet for den besked du vil læse. Så kan du læse beskeden. Når du er færdig kan du enten slette den eller sende et svar til afsenderen eller videresende beskeden. Dette gøres ved enten at trykke "Besvar", "videresend" eller "Slet".
Trykkes "Besvar" vil du blive ført til siden "Skriv besked" og modtager-feltet vil være udfyldt med afsenderen på den besked du har valgt at besvare. Du kan dog frit vælge en anden modtager hvis du i stedet vil sende til en anden pusher.
Trykkes der "Videresend" bliver indholdet automatisk flyttet over i "Skriv besked"-vinduet, og du skal nu bare vælge en modtager og derefter trykke "Send".
Trykkes der "Slet" kommer en boks frem hvor du skal bekræfte at du vil slette beskeden. Trykker du "Ok" er beskeden slettet og det er herfra ikke muligt at fortryde sletningen. Trykker du på "Annuller" slettes beskeden ikke.
Vil du gemme en besked trykker du blot på "Indbakke" og beskeden vil da være gemt til du vælger at slette den.

Log-beskeder
Hver gang du f.eks. bliver røvet eller finder nogen penge på gaden, vil du få en log-besked som også vil blive vist i din indbakke. Du får ikke besked om at en log-besked er blevet lagt i din indbakke på samme måde som du gøre med en almindelig besked, den bliver blot lagt ind uden hver gang en af de tilfældige hændelser finder sted.
Disse log-beskeder kan slettes og videresendes som en normal besked ved at trykke på "Slet" eller "Videresend". Log-beskeder kan dog ikke besvares.

Hurtig sletning af log-beskeder
Har du mange log-beskeder du gerne vil have slettet hurtigt kan du i "Log-beskeder" blot sætte hak ud for de log-beskeder du vil slette og derefter trykke på knappen "Slet markerede beskeder".
Nu vil de beskeder du har sat hak ved blive slettet og en meddelelse vil bekræfte sletningen.
Du kan ikke slette almindelige beskeder på denne måde. Ønsker du at slette en almindelig besked kan du kigge i sektionen "Indbakke" herover.

Udbakke
Udbakken er det sted du kan se dine afsendte ikke-slettede beskeder. Du kan ikke fortryde at du har sendt en besked og du kan heller ikke se beskeden mere når modtageren har slettet den, men du kan læse den igen eller se om modtageren har læst din besked.
Har modtageren ikke læst beskeden endnu vil den være grøn og have et blinkende brev ud for navnet på modtageren.

Skriv besked
Under "Skriv besked" kan du skrive til en af de andre pushere i spillet.
Først vælger du en modtager på listen og derefter skriver du et emne og så skriver du din besked og til sidst trykker du "Send". Er beskeden ikke korrekt udfyldt vil en rød tekst fortælle dig hvad der mangler. Det kunne f.eks. være hvis du ikke havde skrevet noget emne. Man SKAL vælge en modtager, skrive mindst et tegn som emne og mindst fem tegn som besked før beskeden vil blive sendt korrekt.
Når beskeden er sendt vil en rød tekst fortælle dig dette.